การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 2/65

[-] การเรียนการสอน 1/62

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

[-] แหล่งงานช่างยนต์

หัวข้อ

<< < (2/5) > >>

[1] การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2565

[2] บันทึกการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

[3] การพัฒนาเด็ก

[4] ตารางสอนครูและนักเรียน 1/65 วท.นครพนม

[5] ฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ปวช.1 ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

[6] ตัวอย่างหนังสือเรียน ปวช.ช่างยนต์ เทอม1/65 เอมพันธ์

[7] ส่งบันทึกการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[8] วิธีการเข้าชั้นเรียนใน Google Classroom

[9] เตรียมการสอนวิชา EFI ปวช.2 ทั้งสามกลุ่ม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version