การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 2/65

[-] การเรียนการสอน 1/62

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

[-] แหล่งงานช่างยนต์

หัวข้อ

<< < (4/5) > >>

[1] หลักสูตร ปวช. 2556 ช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรเก่าเอาไว้อ้างอิงครับ

[2] ออกใหม่ซิงๆ หลักสูตร ปวช.2562

[3] ตารางสอนประจำตัว เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

[4] การใช้กูเกิ้ลฟอร์มในการออกข้อสอบ และตรวจคำตอบ

[5] รายชื่อนักเรียน ปวช.2 ปีการศึกษา 2562 แผนกช่างยนต์ วท.นครพนม

[6] เว็บตารางสอน วท.นครพนม ภาคเรียนที่ 1/2562

[7] เว็บส่งบันทึกหลังสอน

[8] ตารางสอนบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[9] นักเรียนช่างยนต์หญิง น้อยนักที่จะมีคนเรียน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version