สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครพนม > คำร้องขอจบการศึกษา

รายชื่อนักเรียน ปวช.3 ช่างยนต์ยื่นคำร้องผ่าน เพื่อขอจบ มีใครบ้างปีการศึกษา 2560

(1/1)

Auto Man:
    ปีนี้กำหนดให้ต้องแนบสำเนาบัตรของนักเรียน ของบิดา-มารดา สำเนาทะเบียนบ้านของทุกคนที่ว่ามา

รายชื่อ มีดังนี้
1. ศุภณัฐ  สีกานิล
2. สถาพร อุปรัง

 - 20 ก.พ.61
3. เขมทัต โพชราษฎร
4. ฤทธิศักดิ์  แสนรังค์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version