การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 2/65

[-] การเรียนการสอน 1/62

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

[-] แหล่งงานช่างยนต์

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] บันทึกหลังการสอน 1/2566

[2] ลงชื่อเข้าเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น ปวช.2 กลุ่ม 3 เทอม 1/66

[3] แผนการเรียน ปวช. ปวส ช่างยนต์ วท.นครพนม รุ่นเข้าปีการศึกษา 2565

[4] Google Classroom ในการจัดการชั้นเรียนแบบออนไลน์ ในห้วงโควิด-19 ระบาด

[5] โควิดไม่ยอมไป แถมหนักยิ่งขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนจาก Onsite เป็น Online ล่ะ

[6] อีกล่ะ หลักสูตร ปวส. 2563

[7] คลอดแล้ว หลักสูตร ปวช. 2562 มีเปลี่ยนแปลงที่เห็นรหัสเปลี่ยนนะครับ ดูดีๆ

[8] ตารางสอนรายบุคคล เทอม 1/2566

[9] ลงชื่อเข้าเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น ปวช.2/2 เทอม 1/66

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version