สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครพนม > สมัครเข้าเรียน

สนใจสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ปวช. ปวส. กับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม(ช่างยนต์)

(1/1)

Auto Man:
   น้องๆ ที่จบชั้น ม.3 ต้องการเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ช่างยนต์) กับเรา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สถานศึกษาของรัฐ ที่ฝีมือดี มีคุณธรรม

   ดาวน์โหลดใบสมัครกันได้ คลิ๊ก บันทึกภาพเป็น...  แล้วนำไปปริ๊นท์ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และสามารถถ่ายรูปส่งมาทางเว็บนี้ก็ได้

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ

Auto Man:
  ถ้าจบ ปวช. หรือ สาย ม.6 ต้องการเรียนต่อในระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์  ก็โหลดใบสมัครไปเขียนกันได้
เรียนกับเรา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version