หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

บอร์ดย่อย

[-] ตรอ. รุ่นที่ 2 (2558)

[-] ตรอ.รุ่นที่ 4

[-] ตรอ.รุ่นที่ 5

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เปิดหลักสูตรเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน ตรอ. รุ่นที่ 5

[2] หลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ทำหน้าที่ใน ตรอ. ต้องเรียน

[3] เรียนแทบตาย ทำใบประกาศเพื่อตรอ.หาย 5 5 5

[4] กรมขนส่งทางบก จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของ ตรอ.ประจำปี 2556

[5] ใบสมัครเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กลุ่ม ตรอ.

[6] หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

[7] หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

[8] ต ร อ TOR ROR OR

[9] ตรอ. ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.ศิวนาถ นครพนม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version