การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

หัวข้อ

(1/1)

[1] นักเรียนช่างยนต์หญิง น้อยนักที่จะมีคนเรียน

[2] ข่าวด่วน!... หลักสูตรใหม่ ปวช. 2560 สาขาช่างยนต์ น่าจะได้ใช้พฤษภาคม 2560 นี้

[3] หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง ช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

[4] แผนกช่างยนต์ เปิดรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 75 ชม.

[5] ฟอร์มบันทึกการสอน วท.นครพนม

[6] นักศึกษา ขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 1/59

[7] ปฏิทินประจำปี 2559

[8] โบชัวร์แผนกวิชาช่างยนต์ วท.นครพนม รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

[9] ปัญหาครูมาสาย นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

It appears that you have not registered with รวมพลคนรักช่างยนต์ (AUTO Community). To register, please click here...
Go to full version