การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 1/62

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

[-] แหล่งงานช่างยนต์

หัวข้อ

<< < (2/3) > >>

[1] เว็บตารางสอน วท.นครพนม ภาคเรียนที่ 1/2562

[2] เว็บส่งบันทึกหลังสอน

[3] ตารางสอนบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[4] นักเรียนช่างยนต์หญิง น้อยนักที่จะมีคนเรียน

[5] ข่าวด่วน!... หลักสูตรใหม่ ปวช. 2560 สาขาช่างยนต์ น่าจะได้ใช้พฤษภาคม 2560 นี้

[6] หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง ช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

[7] แผนกช่างยนต์ เปิดรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 75 ชม.

[8] ฟอร์มบันทึกการสอน วท.นครพนม

[9] นักศึกษา ขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 1/59

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version