โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

บอร์ดย่อย

[-] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

[-] ประกวดสิ่งประดิษฐ์

[-] กิจกรรมของแผนกช่างยนต์

[-] โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

[-] โครงการอาชีวะอาสา

[-] Honda Econo

[-] รถฟอร์มูลานักศึกษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] ตรวจความพร้อมของรถโดยสารกับขนส่ง 1-7 ธันวาคม 60 วท.นครพนม

[2] เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนกับ แผนกช่างยนต์ วท.นครพนม แล้วเด้อ...พี่น้อง

[3] ลักษณะหนังสือขอเวลาเรียนนักเรียน

[4] สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

[5] เรื่องของ สะเต็ม ศึกษา

[6] แผนกเขียนโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับให้เด็กได้เรียนรู้ สัก 5 เครื่อง

[7] แบบฟอร์มเสนอโครงการของแผนกช่างยนต์ ประจำปีงบ 2560

[8] แผงอุปกรณ์กู้ภัยของกรมทางหลวง ที่ออกจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

[9] โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

It appears that you have not registered with รวมพลคนรักช่างยนต์ (AUTO Community). To register, please click here...
Go to full version