การพัฒนาบุคลากร

บอร์ดย่อย

[-] การฝึกอบรมครู

[-] งานครูที่ปรึกษา

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

[2] ยอดนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ วท.นครพนม รวมถึงช่างอื่นๆด้วย 1/59

[3] การติดต่อประสานงาน การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 59

[4] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนช่างตัวถังและสี

[5] เรื่องของ Log Book Teacher ลองเข้าไปดู

[6] การจัดการเรียนรู้แบบ STAD คืออะไรไปดูด้วยกัน

[7] น่าจะเรียกว่าความร่วมือ ระหว่างมิตซูบิชิกับวิทยาลัยฯ

[8] การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 9 ก.พ. 59

[9] ไปเยี่ยมไข้ รองฯสถิต สำราญสุข พี่ใหญ่ของเรา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

It appears that you have not registered with รวมพลคนรักช่างยนต์ (AUTO Community). To register, please click here...
Go to full version