การพัฒนาบุคลากร

บอร์ดย่อย

[-] การฝึกอบรมครู

[-] งานครูที่ปรึกษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

[2] ยอดนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ วท.นครพนม รวมถึงช่างอื่นๆด้วย 1/59

[3] การติดต่อประสานงาน การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 59

[4] น่าจะเรียกว่าความร่วมือ ระหว่างมิตซูบิชิกับวิทยาลัยฯ

[5] การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 9 ก.พ. 59

[6] ไปเยี่ยมไข้ รองฯสถิต สำราญสุข พี่ใหญ่ของเรา

[7] ระเบียบในเรื่อง การลา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

It appears that you have not registered with รวมพลคนรักช่างยนต์ (AUTO Community). To register, please click here...
Go to full version