หมวดไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ > ห้องไฟฟ้าพื้นฐาน

การใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างได้ผล

(1/1)

bnetphoto:
 แนะข้อควรปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างได้ผล
1.เลือกใช้ขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง
2.ควรใช้ผ้าม่านกั้นประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก
3.ตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิ 26 - 27 องศาเซลเซียส
4.หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
5.ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมากับเครื่องปรับอากาศ

Crawfordz:
26-27 องศานี่ภายในห้องเอาไม่อยู่ปกติเปิด 24-25 จะประหยัดไฟมั้ยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

It appears that you have not registered with . To register, please click here...
Go to full version