การเรียนการสอน 2/65

หัวข้อ

(1/1)

[1] ให้นักเรียน ปวช.2 ก.1 ลงชื่อเข้าเรียน งานปรับแต่งเครื่องยนต์

[2] ให้นักเรียน ปวช.2 ก.3 ==> ลงชื่อเข้าเรียน วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง

[3] หน่วยการเรียน งานระบบฉีดเชื้อเพลิงฯ ในแต่ละสัปดาห์

[4] ตัวอย่างการใส่รูปในโปรไฟล์ของรุ่นพี่

[5] การตรวจวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ -แก๊สโซลีน 4 จังหวะ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version