สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครพนม > การเรียนการสอน

คลอดแล้ว หลักสูตร ปวช. 2562 มีเปลี่ยนแปลงที่เห็นรหัสเปลี่ยนนะครับ ดูดีๆ

(1/1)

Auto Man:
  >>> หลักสูตร ปวช. 2562

คลิ๊กเข้าไปอ่านกัน

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ


   ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
มาดูในระดับ ปวช. กันก่อน
- 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2   (หมายถึง ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง จำนวน 3 หน่วยกิต รวม 4 ชั่วโมง)
- 20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น    1-3-2
- 2101-8001 ฝึกงาน   0-30-4

ข้อสังเกตุ
  รหัสรายวิชา มีเปลี่ยนแปลงคือแต่เดิมเลขตัวหน้ามี 4 หลัก มาบัดนี้เป็น 5 หลัก แถมบางตัวยังมี 4 หลักอยู่อีก

   ว่ากันไปครับ ครูที่อยู่นานๆ จะงงครับ เป็นเรื่องของโลกที่จะต้องหมุนไปไม่หยุด ต้องเข้าใจและทำใจ

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
(

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version