การฝึกงาน

บอร์ดย่อย

[-] การฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

[-] การฝีกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] แหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2/2565

[2] แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวส.2 ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

[3] แบบนิเทศการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา วท.นครพนม ภาคเรียนที่ 1/63

[4] สรุปที่ฝึกงาน ปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วท.นครพนมแผนกช่างยนต์

[5] สรุปรายชื่อนักเรียน ปวช.3 ออกฝึกงานเทอม 1 ปี 2563

[6] การฝึกงาน ปวช. 3 ก.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[7] การฝึกงาน นักเรียน ปวช.3 กลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[8] การฝึกงาน นักเรียน ปวช.3 กลุ่ม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[9] ปวส.2 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งปี กศ. 63 สรุปแล้ว

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version