สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครพนม > การเรียนการสอน

ออกใหม่ซิงๆ หลักสูตร ปวช.2562

(1/1)

Auto Man:
   ไม่รู้จะได้ทันใช้เทอม 1/2562 ไหม

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ


- วิชาแกนกลาง
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20000/20000v1.pdf

- รายวิชา สาขาวิชาช่างยนต์  ลองดู
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20101v3.pdf

Auto Man:
   หลักสูตรต่างๆ ทีเคยสอนมา สรุปว่า ให้เขาลงเรียนรายวิชาปฏิบัติรายวิชาเดียว หนึ่งวันเต็มๆ จะได้ผลดีมากที่สุด
สรุปให้ฟัง
(click to show/hide)  - อาทิตย์หนึ่งเรียน 5 วัน วันละ 7 ชั่วโมงพอ สรุปไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  - วันหนึ่งเรียน 7 ชั่วโมง  อย่างเด็ก ปวช. 1 ในแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1 ทาง วท.นครพนม จะจัด
     วิชาชีพให้คือ เครื่องยนต์เล็ก กับ จักรยานยนต์  สองวันลงสองตัวนี้พอ ที่เหลือไปพื้นฐานช่าง เช่น
     งานตะไบ (ฝึกฝีมือ) เป็นต้น แล้วก็วิชาสามัญ
ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ


  หลักสูตร ปวช.2556 เรียน EFI 5 ชั่วโมง บางทีโดนแยกชั่วโมงไปในสัปดาห์หนึ่ง เป็น 2 กับ 3 ชั่วโมง
แล้วมันจะต่อเนื่องได้ผลดียังไง

  หลักสูตรเก่าในขวดใหม่นี้แหละ เข้าท่า ทฤษฎีหัวงาน 1 ชั่วโมง แล้วลงมือปฏิบัติ 6 ชั่วโมง
วันนั้นไม่ต้องปวดหัวกับวิชาอื่นๆ  หลักสูตรไทย วนไป เวียนมา เหมือนขุดถนน ให้เป็นคลอง
แล้วก็ขุดคลอง ให้เป็นถนน 5 5 5

Auto Man:
ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ


ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ


ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version