การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 2/65

[-] การเรียนการสอน 1/62

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

[-] แหล่งงานช่างยนต์

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] บันทึกการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

[2] แผนการเรียน ปวช. ปวส ช่างยนต์ วท.นครพนม รุ่นเข้าปีการศึกษา 2565

[3] Google Classroom ในการจัดการชั้นเรียนแบบออนไลน์ ในห้วงโควิด-19 ระบาด

[4] โควิดไม่ยอมไป แถมหนักยิ่งขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนจาก Onsite เป็น Online ล่ะ

[5] อีกล่ะ หลักสูตร ปวส. 2563

[6] คลอดแล้ว หลักสูตร ปวช. 2562 มีเปลี่ยนแปลงที่เห็นรหัสเปลี่ยนนะครับ ดูดีๆ

[7] การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2565

[8] การพัฒนาเด็ก

[9] ตารางสอนครูและนักเรียน 1/65 วท.นครพนม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version