การเรียนการสอน

บอร์ดย่อย

[-] การเรียนการสอน 2/65

[-] การเรียนการสอน 1/62

[-] การเรียนการสอน 2/60

[-] การเรียนการสอน 1/60

[-] รายวิชาที่สอน

[-] คลังข้อสอบ

[-] การศึกษาทวิภาคี

[-] การฝึกงาน

[-] โครงงาน/โครงการนักเรียน นักศึกษา

[-] เปิดภาคเรียนฤดูร้อน

[-] หลักสูตรระยะสั้นตรอ.

[-] ระยะสั้น กศน.

[-] คำร้องขอจบการศึกษา

[-] ทำเนียบรุ่น

[-] สมัครเข้าเรียน

[-] แหล่งงานช่างยนต์

หัวข้อ

<< < (5/5)

[1] หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง ช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

[2] แผนกช่างยนต์ เปิดรายวิชา งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 75 ชม.

[3] ฟอร์มบันทึกการสอน วท.นครพนม

[4] นักศึกษา ขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 1/59

[5] ปฏิทินประจำปี 2559

[6] โบชัวร์แผนกวิชาช่างยนต์ วท.นครพนม รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

[7] ปัญหาครูมาสาย นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version